IMPRESSIÓ 3D

La Impressió 3D és una tecnologia de fabricació que es basa en l’addició de material, a diferència dels mètodes tradicionals, on un objecte tridimensional es crea mitjançant la superposició de capes succesives de material. Amb els processos de sustracció se sol perdre gran quantitat de material.

La impressió 3D és capaç de fabricar qualsevol forma, incloses aquelles imposibles de fabricar amb les tècniques tradicionals, sense necessitat d’invertir en utillatges i/o motlles.

Els materials més populars d’impressió 3D son:

  • Poliamida (PA), Nylon
  • PA 12
  • Poliamida reforçada amb fibra de vidre, SLS (PA + GF)
  • SLA Fast-Curing (peces en 24h)
  • SLA Hyper-Tough (molt resistent)
  • SLA Flexible (tipus cautxú)
  • Altres (consultar als nostres agents)