Impressió 3D

La Impressió 3D industrial és una tecnologia de fabricació que es basa en l’addició de material, a diferència dels mètodes tradicionals, on un objecte tridimensional és creat mitjançant la superposició de capes successives de material. Amb els processos de sostracció se sol perdre una gran quantitat de material. Amb imprimir 3D, en canvi, fem servir únicament el material exacte i necessari.

A nivell de disseny, imprimir 3D és capaç de crear formes extremadament complexes i fins i tot impossibles de fabricar amb les tècniques tradicionals. Això ens permet crear dissenys amb geometries mai imaginades.

Actualment les tres tecnologies més habituals de la impressió 3D són: FDM, SLA i SLS.